Det er en vigtig del af Odense Bys Museers målsætning at forske inden for museernes ansvarsområder.
I enheden Historie varetages forskningen af flere forskellige museumsinspektører. Forskningsområderne dækker bredt, men har traditionelt haft følgende områder som fokus:

- Odense bys topografi og historie fra middelalderen til nutiden
- Fyns bygningshistorie
- Fyns landskabs- og bebyggelseshistorie
- Fyns landbrugshistorie

I de senere år er der desuden forsket i industrikultur, nyere byudvikling, landskabshistorie mv.

På disse sider kan du finde præsentationer af nuværende og for nyligt afsluttede forskningsprojekter.

Luftfoto af Torpgården, Hjallese, ca. 1950
Historisk jul på Møntergården
 
 
Odense Bys Museer · Overgade 48 · DK-5000 Odense C
museum@odense.dk · Tel +45 6551 4601