Det er en vigtig del af Odense Bys Museers målsætning at forske inden for museernes ansvarsområder.
I enheden Historie varetages forskningen af flere forskellige museumsinspektører. Forskningsområderne dækker bredt, men har traditionelt haft følgende områder som fokus:

- Odense bys topografi og historie fra middelalderen til nutiden
- Fyns bygningshistorie
- Fyns landskabs- og bebyggelseshistorie
- Fyns landbrugshistorie

I de senere år er der desuden forsket i industrikultur, nyere byudvikling, landskabshistorie mv.

På disse sider kan du finde præsentationer af nuværende og for nyligt afsluttede forskningsprojekter.

Luftfoto af Torpgården, Hjallese, ca. 1950
Levende Historie
 
 
Odense Bys Museer · Overgade 48 · DK-5000 Odense C
museum@odense.dk · Tel +45 6551 4601