Udvalgte værker
Anne Marie Carl-Nielsens værker online

Gå på opdagelse i 1700 kendte værker, der udgør billedhugger Anne Marie Carl-Nielsens kunstneriske virke. En søgning i databasen giver adgang til foto og beskrivelse af det enkelte værk, herunder oplysninger om f.eks. mål og materiale, såvel som værkets tilblivelseshistorie og forslag til videre læsning.
Databasen er blevet til på baggrund af et forskningsprojekt og bogudgivelsen
"Anne Marie Carl-Nielsen - en registrant over billedhuggerens værker".

Læs mere her
 
 
Odense Bys Museer · Overgade 48 · DK-5000 Odense C
museum@odense.dk · Tel +45 6551 4601